ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Καλωσορίσατε

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Στη σελίδα μας φιλοξενείται το διδακτικό υλικό όλων των μαθημάτων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον κόμβο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
Η παράλληλη διάθεση των διδακτικών πακέτων και από τον κόμβο μας έχει ως στόχο την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο