ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Γ' Λυκείου

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Γ' λυκείου.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο ασκήσεων

Αρχαία Ελληνική Γλώσσας Γενικής Παιδείας
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου)
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Αρχαία Ελληνική Γλώσσας Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Φιλοσοφικός Λόγος
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου)
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Αρχές Λογιστικής

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Βιολογία Γενικής Παιδείας
   Βιβλίο μαθητή
   Εργαστηριακός Οδηγός

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
   Βιβλίο μαθητή
   Εργαστηριακός Οδηγός

Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια

Βιοχημεία
   Βιβλίο μαθητή
   Εργαστηριακός Οδηγός
   Λύσεις ασκήσεων

Εφαρμογές Λογισμικού
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργασιών

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργασιών

Φυσική Γενικής Παιδείας
   Βιβλίο μαθητή
   Εργαστηριακός Οδηγός
   Λύσεις ασκήσεων

Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργασιών
   Εργαστηριακός Οδηγός
   Λύσεις ασκήσεων

Ηλεκτρολογία

Ιστορία της Τέχνης

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία των Eπιστημών & της Τεχνολογίας

Κοινωνιολογία
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργασιών

Λατινικά
   Βιβλίο μαθητή
   Λατινική γραμματική

Λογική: Θεωρία και Πρακτική

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Έκφραση Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι
Έκφραση Έκθεση
Γλωσσικές Ασκήσεις

Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

Πολυμέσα - Δίκτυα
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργασιών

Στατιστική
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων

Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Τεχνικό Σχέδιο

Τεχνολογία και Ανάπτυξη

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργασιών

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας

Θέματα Χριστιανικής Ηθικής

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο ασκήσεων
   Εργαστηριακός Οδηγός
   Λύσεις ασκήσεων

Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων