ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Α' Λυκείου

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Α' λυκείου.

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων

Αρχαία Ελληνική Γλώσσας και Γραμματεία
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου)
Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Βιολογία
   Βιβλίο μαθητή
   Εργαστηριακός Οδηγός

Ευκλείδεια Γεωμετρία
   Βιβλίο μαθητή
   Λύσεις ασκήσεων

Φυσική
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων
   Εργαστηριακός Οδηγός
   Λύσεις ασκήσεων

Ιστορία

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Έκφραση Έκθεση
Γλωσσικές Ασκήσεις

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων

Θρησκευτικά

Χημεία
   Βιβλίο μαθητή
   Τετράδιο εργαστηρίου
   Εργαστηριακός Οδηγός
   Λύσεις ασκήσεων